• sns03
  • sns02
  • sns01

תערוכת שירותי הבריאות באפריקה 2016/9/8

חברתנו השתתפה בתערוכת הבריאות באפריקה ושמרה על קשר הדוק עם לקוחותיהם של לקוחות מקומיים. כיום, אנו גם מקיימים שיתוף פעולה עם לקוחות רבים באפריקה. מוצרי הייצוא הם כ -3 מיליון דולר ארה"ב בשנה.


זמן פרסום: 16 בדצמבר 2020